Що передбачає надзвичайний стан, про який заговорила влада?

надзвичайний стан

Згідно із законодавством України, надзвичайним станом є особливий правовий режим який має наступні характеристики:

  1. Вводится тимчасово (на строк який не перевищує 30 діб та не більше ніж 60 діб в окремих місцевостях. Також у разі необхідності цей правовий режим може бути продовжено ще на 30 діб.
  2. За територією введення – можливе введення в окремій місцевості чи в цілому в державі.
  3. Вводиться в разі настання:
    — надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру
    — при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України
  4. При введені цього правового режиму органи державної влади ,органи місцевого самоврядування та військове командування, для усунення загроз отримують додаткові повноваження.
  5. При цього режиму допускається на певний час обмежувати передбачені Конституцією права громадян.

Надзвичайний стан вводиться, шляхом видання відповідного Указу главою держави, і розгляді його Верховною Радою України впродовж 2 днів.

В Указі має бути обґрунтоване введення надзвичайного стану, також має вказуватися строк на який вводиться даний правовий режим, територія, заходи які мають бути вжиті відповідними органами, також вказуються права які обмежуються у зв’язку з введенням даного правового режиму і строки їх обмежень.

Заходи, які можуть застосовуватися у період дії правового режиму надзвичайного стану в Україні або на окремих її територіях:

— обмеження конституційного права на свободу пересування, може встановлюватися заборона в’їзду та виїзду осіб, транспортних засобів;
— посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність;
— забороняється проведення масових заходів (тобто обмежується конституційне право на свободу мирних зібрань);
— примусово вилучається майно у фізичних та юридичних осіб;
— встановлюється карантин або евакуація;
— встановлюється особливий порядок розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;
— використання ресурсів підприємств, зміна режиму їх роботи, переорієнтація на виробництво необхідної продукції;
— введення комендантської години;
— обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на основі спирту;
— заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
— заборона діяльності політичних партій і громадських організацій.

Не можуть обмежуватися права і свободи людини і громадянина, передбачені частиною другою статті 64 Конституції України (рівність прав громадян, право на громадянство, право на життя, на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканність, на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування, на житло, направо на шлюб, материнство та батьківство, право на судовий захист тощо).

Також вагомим моментом надзвичайного стану є те, що в цей період забороняється внесення змін до Конституції, виборчого законодавства, проведення виборів Верховної Ради, Президента чи проведення референдумів.

Залишити свій коментар

Пошук по сайту